DEPREM DERSLERİ (38)

DEPREM DERSLERİ (38)

ANA YASA'DAN ANA OZON YASA'YA

ANA YASA

Anneliğin aile üzerindeki doğal özellikleri

Ana'yı, hemen her konu'nun bağlayıcı bütünleştirici unsurunu beyan eden kavram haline getirmiştir. Doğal özelliğindeki değerinden dolayı, ana cadde ana madde gibi hemen her konu'nun önem arz edici baş rolü olarak kullanılır olmuştur. 

Baba da kısmen benzer özellikleri taşısada ilk besleyişten, beraberlikten ve bakım sürecinden dolayı anne, birinci sırada yer alır. Fiziksel ve duygusal bağlılığın ilk ana ile meydana gelmesi, kadına karşı saygıyı bir mecburiyet haline getiren sebep olmuştur.

Yaşam anlamı ve mutluluğu analık sıfatı ile bütünleşmiştir.

İnsanı doğurup besleyen, koruyup gözeten, sağlığını muhafaza eden fedakar bir varlık, bu özellikleri ile tüm dünyamıza yönelik de ana'dır. 

Tabiatı yaşamın ana'sı olarak "tabiat ana" diye tabir ettiren tek sebep, kadının varlığına değerli anlam yükleyen ve ona kalıcı öz mutluluk ile huzuru sağlayan yaşatıcı analık özelliğidir. 

YASALARIN ANASI

Yasalar denilen tercihler üzerindeki merkez tercihe baba yasa değil, ana yasa demek, hakikatle bağdaşan uyumlu ve isabetli bir tabir olmuştur.

İnsan iradesi ve mantığı dışındaki programsal hakikatler ile bağdaşan yakıştırmalar, "doğru" kavramını besleyen bir tür gıdadır.

İNSAN VE YASA 

İnsani iradenin yasa diye yapacakları, aslen yasa olmayıp iradesi dışındaki asıl yasaların sunduğu seçenekler arasında kullandığı tercihlerdir. İnsan yasa yapan değil, kendisi yapılmış bir yasa olarak yasalar arasında tercih kullanandır. 

İnsani irade dışındaki doğal yasalar dikkate alınmadan yasa yapımı diye tercih edilecek seçenekler, yaşamı meydana getiren halikatlerden kopuk olmaya ve doğru'dan sapmaya müsait halde olurlar.

Bir seçenek tercih edildiğinde, onun her boyutunun hesaplarını inceden inceye merceğe tutan hakikatin doğrusu olmadan o tercih ana tercih özelliği edinemez. 

Gelecek nesillere doğru yol rehberi olabilecek seçeneğe ana seçenek denilebilir.

Çünkü ana, aynı zamanda henüz doğmamışı

NEDEN İLLEDE HAKİKAT?

Hakikat, çürümeyendlr. 

Hakikatten uzak seçenekler belli bir zaman sonra çürüyen seçeneklerdir. 

En ana hakikatimiz, varlık ve işleyiş karşısında olan acziyetimizdir. Bilinç yetersizliğimize olan farkındalığımızı kaybetmezsek, arayıp bulma yönümüzü de kaybetmeyiz. Bundan dolayi tercih edilecek her seçeneğin altına "bilmediğimiz daha çok şeyler var." not'u düşülmeli.

Ana olarak tercih edilecek seçeneklerimiz, ön görülmeyen ve daha sonra ortaya çıkabilecek hakikatsel doğruları kabul etmeye açık kapı bırakmış türlerden olmalılar. Buna atıflı dipnotlar, yeni ve hakikat bazlı süzgeçli kabuller için açık kapı görevi görür olacaklar. 

Açık kapılı tercihler, kör misali düşmeyle, çarpmayla, kırılmayla, kaotik ortamla yada zoraki kabullerle değil, görme, okuma, öğrenme ve bilme neticesindeki öz akıl ve gönül kabulleriyle musibetsiz ilerlemeyi sağlayan tercihler olurlar.

İlim'in bir derya olması ve bizim de buna karşı yok hükmünde oluşumuz, hiçbir zaman kapısı kapalı bir ana seçenek tercih etmemize uygunluk izni vermez.

İnsan iradesi dışındaki yasal hakikatler, ayaklar üzerinde yürümeyi sunmuşsa, insan iradesi bunu el üstünde yürümeye çeviremez. Çevirmesi durumunda sağlıklı işleyen dengeyi bozmuş olur. 

Bozulumların son durağı kısa yada uzun vadede yok oluştur.

YASALAR İLE KADERİN İÇ İÇELİĞİ

Ortak yaşamın meydana gelmesi, maruz kalınan seçenekler içinde ortak tercihi de gerekli kılmıştır. Ne kadar yok edici yada var edici yol varsa, hepsi insanın tercih özelliği önüne konulu seçeneklerdir. Bu seçeneklerin toplam adı kaderdir. Neyi seçersek seçelim, kaderin sunduklarından seçmiş oluyoruz.

Denize bağlı bütün canlılara toplam adına "deniz ürünleri" denildiği gibi. 

Kaderdeki bütün seçenekler birbiriyle bağlantılı oldukları için, üzerine tercih kılınacak bir seçeneğin ileride önümüze çıkaracağı seçenekleride isabetlice öngörüp hesaba dahil etme gereği olur.

Hesaplar, uzun vadeli sonuçları tutturmaya dönük olmalı. Öngörü hesabıyla tercih edilecek her seçeneğin öne doğru olan zincirel halkaları/seçenekleri, huzurlu bir dünyayı çıkaran seçenekler olmalılar. 

Örnek:

Banyo'ya girme seçeneğinin öne çıkaracağı devamdaki seçenekler/yasalar/kazalar/kabiliyetler, banyosal kazalar/seçenekler/yasalar/kabiliyetler olur.

Marketsel seçenekler beklentisi ile banyoya giriş seçeneği tercih edilmez. Ancak dönüşüm yasası birini birine kısmen yada tamamen çevirinceye kadar.

İnsan her neredeyse, o anda oradaki mevcut yasalar/kazalar/yazılar/seçenekler/kabiliyetler/imkanlar neyse, o anda insanın kaderindeki/yazılımındaki seçenekler olarak onlar devrededirler. Tercih, ancak o an kaderin sunulu o verileri arasında seçim yapabilir.

Banyoya giriş, kaderde var olan seçeneklerden bir seçimdir. Her seçimin ardında milyonlarca çeşit seçenek öne çıkar.

Seçenekler arasında icra olan bir karar/tercih, yine kendisi için milyonlarca çeşit seçeneğe açtığı kapıdır.

Hayat yolunda yapılan işler dahil düşüncede, konuşmada ve yazmada da durum değişmez. Bir konu, başka konuların açak'ı olur. "konu konuyu açar" sözü, bu hakikatten dolayıdır.  Düşünce ve arzularda da birbiri ardında birbiriyle bağlantılı seçenekler dizilimi vardır.

İlim ve bilim, bu seçenekler içinde izlediği yollar itibarı ile gelişip ya pozitif yada negatif şekiller alır.

Bir yetişkinin bir çocuğa olan rehberliği, seçenekler ardındaki seçenekler hakkında olan bilgi farkından dolayıdır.

İYİ YADA KÖTÜ BİR DÜNYA, KADER SEÇENEKLERİ İÇİNDE İZLENECEK YOLLAR İLE MÜMKÜNDÜR.

Bir evin huzuru, içinde olduğu yerleşim yerinin huzuru ile bağlantılıdır. Bir yerleşim yerin huzuru bağlı olduğu şehir yada ülkenin huzuru ile bağlantılıdır. Bir ülkenin huzuru dünyanın huzuru ile bağlantılıdır.

Tercih edilecek her bir seçeneğin dünya huzuruna katkı yönlü olması, dünyaya olan bağlılıktan dolayı faydası geri dönüşümlü bir katkı olur.

Bizler yapan değil, seçen olduğumuz için6, "yasa yapalım" demek yerine, "seçenekler arasında ortak tercihimizi kullanalım" demek, hakikat ile bağdaşan doğrulardan olur.

Atomların çeşitli eşyalara dönüşüm maharetleri ile harflerin cümlelere dönüşüm maharetleri, tercihe sunulu kaderin seçenekleri/kazaları/yasaları'dırlar

Var eden değil, var olanların var olan yasa'sal dönüşüm kabiliyetlerini tercihle kullananlarız. Sorumluluk kaderde değil, tercih iradesindedir.

Örnek olarak:

Bir cam bardakta kırılma seçeneği/yasası/kazası/kabiliyeti vardır. Bir cam bardakta sıvı içme seçeneği/yasası/kazası/kabiliyeti vardır. Bir cam bardakta eşya koymalık/seçeneği/yasası!/kazası/kabiliyeti vardır. Vs. Vs. Sonuç olarak bardağa dair olabilecek ne kadar mümkünat varsa, hepsi kaza/yasa aleminin tercihe tabi tuttuğu kaderin içindeki yasai seçenekleridir.

Örnekteki bardağa dair tüm mümkünatlar, yerçekimi yasası gibi birer yasadırlar. Konulara bu hakikat merceğiyle baktığımızda, insanlık için doğru ve faydalı yasaları bulup tercih etmede zorlanmayız. 

DÜNYA OLARAK NASIL BİR YASA TERCİH ETMELİYİZ?

Ana'sal bütünleştirici bir seçenek, tüm dünyamızı ortak bir fayda etrafında birleştirecektir.

İnsanlığın tümü ilim, bilim, ulaşım ve iletişimin gelişmesiyle bir aile oluşunun farkına erdiğinde, ortak ana tercih yasalarının adı "ANA OZON YASA TERCİHİ" olur.

Ozon tabakasının bütün insanlık üzerinde bir ana özelliğinde olması o tabiri de, insan ailesinin yapacağı tercihler arasındaki kapsayıcı yasayı tercihen belirtmek için hakikatler bazında doğru kılar. 

ANA OZON YASA TERCİHİ NE DEMEKTİR. 

Ana ozon yasa tercihi demek, bugünki genel anlayışın anlaması açısından tüm dünyanın ortak anayasası demektir.

Buna göre "Ozon yasa" dememiz gerekir fakat, o yasanın/Ozon tabakasının yapımcısı insan olmadığına göre, yasayı ortak olarak tercih etmemiz, onu bizim için "ana Ozon yasa tercihi" yapmaktadır. 

Hakikatte Ozon tabakasının tüm yaşamın anası olma münasebeti, onu zaten doğal olarak da insan iradesi dışındaki yasal bir ana olarak başımızın üstünde yer edindirmiştir.

Yaptığımız tek şey, bilimden dolayı bebeklikten çıkmış kardeşler gibi anayı ana olarak farkedip değerini bilme aşamasına gelmiş ve bu konuda birbirimizi uyarmamızdır. Yani yaşam parçalarından olan doğal bir yasanın gereklerine uyma meselesi. 

NEDEN ANA OZON YASA TERCİHİ? 

Ozon tabaka, yaşam üzerinde anasal bir koruyuculuk yaparken, herkese eşit şekilde kendi çocukları muamelesinde bulunur. Ana misali dışarıdan aldığı gıdalardan yaşam için süt olacak kısmını ayıklayıp tüm yaşama içirmektedir

Bundan dolayı insanlığın ortak bir değeri olması, onun bütün ortak tercihler arasında ANA OZON YASA TERCİHİ yapmaktadır. 

Güneş de ortak bir yasa fakat, gelişmişlik halimiz güneşe değil ozon tabakasına zarar yada verebilecek düzeye varmıştır. Bu durum bizi onu muhafaza etmeye uyandırdığı için, ortak yasa olarak onu ele almak durumundayız.

DÜNYA OLARAK BİR YASANIN ETRAFINDA BİRLEŞMEK, NE TÜR YENİLİKLERE YOL AÇAR?

Ozon tabakasının önemi ve mevcut durumunun korunması için yaşam içinde gereken yöntemlerin benzer şekilde uygulanmasına yol açacaktır.

Genelin sosyal ve fizki yaşamının günü'ne ve yarınına zararlı olabilecek ne varsa, faydaya dönük belli düzenlemeler getirilecek.

Zorgüç yasağı, zararı ön görme özürlüsü olup, onu sorumsuzca ve umursamazca uygulayamlara yönelik, farkındalık ve rehabilite eğitimlerinden sonra son çare seçeneği olarak tercih edilebilir

Zarar vericilikten uzak kılmaya 

"UÇURUM BARİYERİ" adı, sağlıklı yolun gereken doğrusu olacaktır. Hapishane'ye konulacaklar için, düşme önleyici "BARİYERE TAKILI" tabiri de sağlıklı yolun doğrularından olacaktır.

Yeni bir dünyaya girerken kavram ve tabirler, sağlıklı yolun hakikatleri bazında doğrularla uyumlu6 bilgi, hatırlayış, ve farkındalık verici hale getirilebilirler.

Çocuk, bilinç yetersizliğinden yada bilipte umursamamazlıktan zarara girmekte ısrarlı olduğunda anne, çocuğa son çare olarak ense tokadı atar. Bu tokat şiddet değil, girmekte ısrar edipte henüz tatmadığı zararın zararlılığını önceden bildiren bir KIRMIZI ALARM'dır.

ANA OZON YASA TERCİHİ bazında uygulanacak bazı cezalara, "ANNENİN ENSE TOKADI" da denilebilir. 

Bütün bunlar, gelişmişliğin depremsel boyutunun önümüze koyduğu derslerdir. Okumayıp/düşünmeyip uygulama çıkarmamanın bedeli deprem olur.

ANA OZON YASA TERCİHİNİ GEREKLİ KILAN ETKENLER

Mevcut buluşsal gelişmişlik düzeyimizin, genel sağlık sigortası olarak bulduğu bazı uygulamalara geçme zarureti, önemli bir etken olmuştur. 

Farkındalığımızın önemseyip besleme özelliğini daha da mühim olana yöneltmek adına "ANA ZON YASA TERCİHİ" tabirini tercih ermek de, ayrılıkların sebep oluğu düzensizliğin etkisinden kaynaklıdır. 

Ozon tabakası, yaşam sağlayıcılardan tüm tabiat yasalarının en koruyucu ve besleyici yasası olduğu için, bu özelliğinin dikatlere girmesi gerekir, ki insanın da önemseyip besleyiş özelliğinin en önemli olanı önemseyip beslemesi açısından "ana ozon yasa tercihi" tabiri uygundur. 

ANA OZON YASA TERCİHİ, 

DEVAMDAKİ DİĞER DOĞAL YASALARIDA TERCİHLER LİSTESİNE EKLENMELERİNİ SAĞLAYACAKTIR.

Devama baktığımız zaman, bir hayvan yada bir bitki neslinin korunmasıda ana Ozon yasa tercihi ile aynı değerler kapsamına girdiğini görürüz.

Buna göre, ortak ve sürdürülebilir kalıcı değerlerlerin neler olabilirliği üzerine durmak icap eder.

SOSYAL BOYUTUN OZONSAL KALICI ORTAK ANA DEĞERİMİZ, DÜRÜSTLÜKTÜR.

Dürüstlük, sosyal yaşamın sağlıklıca sürdürülmesi için var olan en en değerli sabit bir yasadır. Bu yasayıda tüm dünya olarak ortakça tercih etme mecburiyetimiz vardır. 

Ortakça tercih edilen bir yasa, her ülke tarafından eğitimden ekonomiye, sanattan medyaya kadar her alanda yeni nesilleri temiz bir dünya inşacıları haline getirmek üzere beslenecektir.

Yasa ihlalinde bulunacak ülkeye karşı diğer ülkeler tatafından, ekonomik ve ne turist olarak gitme nede ondan turist kabul etme gibi çeşitli karantinalık yaptırımlar uygulanabilir. Önemli kaynaklar o ülkeden olsa bile, buna rağmen alışveriş kesilip ortak değerler uğruna sıkıntılara katlanılacak. 

DOĞRU İLE YANLIŞ

Dünyayı yok etmeye götürücü düşünce, arzu, konuşma, davranış ve sistemler yanlıştır. Dünyayı var etmeye dönük olan aynı olgular doğrudur.

En küçük bir hareket, en büyük hareket olmaya adaydır.

Bir iğne çalmak ile bir dünyayı çalıp soymak arasında eylem bütünselliği vardır.

İğne çalıcılar çoğalıp birinin dünyaya baş olmasıyla dünya çalınır. 

ATOMLARIN MÜMKÜNAT YASALARI

Atomların mümkünat yasaları, dünyamızı hem yaşatabilmeye hemde yok edebilmeye elverişlidir.

Atomların mümkünat yasalarında insanın uçabilme yasası varsa, tercihin savaş uçağı değil, yolcu ve kargo uçağı tarafında olması için farkındalık ve eğitim verme gereği vardır. 

YASAKLAR NEYE GÖRE BELİRLENMELİ?

Yasaklar, kişisel yada toplumsal bir tercih türünü ele alırken, herkesin aynı tercihe varması durumunda dünyanın ne tür hal'e gireceğine göre belirlenir. Zarar boyutu henüz toplum üzerinde etkili olmayan bir seçenek, herkese sirayet ettiğindeki hesaba göre ele alınacak. Çünkü mevcut koşullar, bir seçeneğe yönelik tercihi örnek olarak çabucak her tarafa yayabilme durumuna varmışlardır.

Ortak değerleri koruma kısmında bu gerçeklik dikkate alınır.

YENİ DÜNYANIN YENİLİKLERİ

Yeni düzenlemeler, eski davaların geleceğe taşınmasını engelleyen türden olacaklar.

Uyumsuz karakter yapılara yönelik çeşitli dizaynlar6 geliştirilecek.

Herkes, dünya dengesinde kendisininde pay sahibi olduğunun farkındalığına ve sorumluluğuna varılı olup, ona göre kaderin öne çıkardığı seçeneklere bakacak. 

Küresel insanlık bayramı gibi insanlar arası yeni değerlerin tohumları ekilecek. 

 ÇAĞRI

Ey yeryüzünün mevcut insanları! Bilindiği gibi bizler, en fazla yüz yıllık geçmişin insanlarıyız. Yüz yıl sonrasının insanları da olmayacağız.

Öncekilerin şekillendirdiği dünyayı yaşamaktayız. Sonrakiler, bizim şekillendirceğimiz dünyayı yaşayacaklar.

Şahit oluyoruzki, herkes birbirine karşı güven tedbiri içindedir. Güç gösterisi olmadığı takdirde gasp edileceği inancı vardır.

Bu inanç doğruysa halimiz tedaviliktir.

Doğru değilse halimiz, inançtan dolayı yine tedaviliktir.

Asıl mesele neden güvensiz oluşumuzdur.

Sorulması halinde6 herkes savunma amaçlı olur. O halde saldırı amaçlı olan nerededir?

Arzusal ve düşünsel iç alemimizde bir yok edici canavarın olduğunu kabul ettiğimizde, sağlam ortak sistemler bulmak kolaylaşır.

Yok edici'yi yada var ediyci'yi besleyip ortaya çıkaran koşullardır. 

Gerçeklerimize göre koşullar oluşturma yeteneğine varmışız. 

Silah dışı güven tesis etme seçenekleri çoktur. Bunlarada yönelelim. Bu seçenekleri ele almak üzere her taraftan ehlilerin buluşup ortak çalışmalar yürütmeleri, günümüzün acil ihtiyacı olarak önümüze doğmuştur.

Şunuda unutmayalımki, dünyamızı cennette çevirsek bile, bu cennetinde cennet olarak devam edebilmesinin. yasak meyvesi/vergisi olacaktır. Aynen “dikkat kırılır" uyarıları gşbi... 

İstifade bedeli olarak yasak meyvemiz, içimizdeki canavara iyi bir kafes yapmak/sistem bulmak ve yaşamı bozulmaya vardıran seçeneklerden uzak durmaktır.

Mevcut durum, tercihi, cennet ile cehenneme ayrılan yol başları seçeneğine getirmiştir.

Tüm dikkatlerin iyilik ile kötülük arasında olması, insani ayrıcalıklı oluş idiasını ıspatlama zamanını sunar.

Fiziki güçle yenerek güven temin etme yöntemi, karşı tarafı aynı şekil bir arzu ve açlıkta bırakır. Geçmişin en büyük hatasal mirası budur. Bunu geleceğe taşımayalım.

Her konudaki mevcut gelişkin imkanlarımıza oranla geçmişlerin, çıkmaz yol mazetetleri şu anki durumumuza göre çok daha geçerliydi.

Her bir halimiz anında dünya sahnesindedir. Bu durum, ne olduğumuzun aslını netleştirir.

Zamanın hep aynı lehte olmadığı çokça görülmüştür. Fiziki gücün güven teminatı 6 insani medeniyetin güven teminatı karşısındaki oranı çok düşük ve geçicidir.

Doğal ve sosyal afetler herkes için geçerlidir.

Yağmacı değil, yardımcı olan komşuluk kültürünü geliştirmek zorundayız. 

Lanetle anılmaya sebep olacak duruşlardan uzak durmalıyız.

Sosyal depremlere aday olan fay'sal yapı şeklimize karşı meyvesi geleceğe yönelik  tohumsal bir insanlık dersi lazımdır.

Zayıfın ezileceği bir dünya, insan dünyası olamaz.

Saygılar.Anahtar Kelimeler: DEPREM DERSLERİ ()
 • BIST 100

  10676,65%-1,07
 • DOLAR

  32,20% 0,14
 • EURO

  34,87% 0,27
 • GRAM ALTIN

  2418,60% 0,37
 • Ç. ALTIN

  3917,34% -0,59

Egazete


 • Cumartesi 17.3 ° / 6.8 ° Orta kuvvetli yağmurlu
 • Pazar 16.9 ° / 6.5 ° Orta kuvvetli yağmurlu
 • Pazartesi 20.2 ° / 5.7 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı

Ağrı

25.05.2024

 • İMSAK 02:51
 • GÜNEŞ 04:38
 • ÖĞLE 12:10
 • İKİNDİ 16:05
 • AKŞAM 19:31
 • YATSI 21:11