MEHMET KOÇ


NUH'UN GEMİSİ NEREDE?

Nuh Tufanı, semavi dinlerin tamamında kabul ediliyor.


Öte yandan bilimsel bulgulara göre dünyanın,  bir dönem sular altında kaldığı da anlaşılıyor.

Nitekim Gılgameş Destanında da Nuh tufanı, kutsal kitaplarda söylendiği gibi ifade edilmekte, ancak Nuh'un gemisinin konduğu dağ, açıkça belirtilmemektedir.

Nuh’un Gemisi Nuh Tufanından sonra nereye oturmuştur, kalıntıları hala varsa nerededir? Kur’an ve Tevrat’ta geçen ifadeler şöyle;

Kur’an’a göre: Gemi, Cudi üzerine oturmuş.

Cudi, Arapçada yüksek dağ anlamına gelmektedir. O sebeple bu ifade bir tartışmaya neden olmuştur.

Çünkü Kur’an’da gönderme yapılan yüksek dağın hangisi olduğu ve nerede bulunduğu açıkça ifade edilmiyor.

Bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. Bölgede en yüksek nokta Ağrı Dağı olduğuna göre sözü edilen dağ Ağrı Dağı olmalıdır. o sebeple Cizre'de bulunan dağ, bölgenin en yüksek noktası olarak kabul edilemez. 

Kutsal Kitap Tevrat'ta ise Ağrı Dağı Urartu Ararat olarak belirtiliyor. Buradaki Ararat sözcüğü  yüksek anlamındadır. Dolayısıyla Gemi, Ağrı Dağında bir yere oturmuş olmalıdır.

 Nitekim Urartu devletinin başkenti bugünkü Van olarak geçiyor. Ağrı Dağı, Urartu Devletinin sınırları içinde yer aldığından Ağrı Dağı’na, yabancılar Ararat derler. 

Geminin yeri konusundaki tahmin ve yorumlar halen ispat noktasına gelmiş değil. 

Nitekim özellikle ABD'de bu araştırmalarla alakadar olan bazı dernekler, Nuh'un Gemisi'ni bulana bir milyon dolar ödül verileceğini taahhüt ediyorlar. 

Bu da demektir ki hala her kes tarafından kabul edilmiş bir durum söz konusu değildir. 

Ancak İngiltere'de yayınlanan haritalarda, geminin nerede olduğu adeta kesinleşmiş gibi. 

Bu haritalar, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda olduğunu belirtiyorlar. 

Binaenaley sırf ismi Cudi diye Nuh'un Gemisi'nin Şırnak'ta olduğu varsayımı çok sağlıklı değildir. 

Cudi sözcüğünün lafzına değil ruhuna bakılması icap eder. Dolayısıyla bölgede en yüksek nokta Ağrı Dağı olduğu için Nuh'un Gemisinin de Doğubayazıt'ta olduğunu kabul etmek gerekir.

Nitekim Ağrı Eski valilerinden Fehamettin Altun, 80'li yıllarda akademisyenler tarafından tespit edilen kalıntı ve fiziki görüntüyü Nuh'un Gemisi olduğuna kanaat getirmiş ve orada   gerekli yatırımlar yapılmıştır. 

Dolayısıyla Türk ve ABD,ÇİN ve Avrupa tarafından da kabul görüldüğü üzere  NUH'un GEMİSİ Ağrı Dağı bölgesinde karaya oturmuştur. 

Nokta.  • Pazartesi 9.3 ° / 1.9 ° Dağınık bulutlar
  • Salı 14.1 ° / 3.7 ° bulutlu bulutlar
  • Çarşamba 10.8 ° / 1 ° Light rain