MEHMET KOÇ


IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDEN; "Birlikte Yaşama Kültürü" Çalışması?

.


Geçtiğimiz günlerde Iğdır Üniversitesi bir mevzuat oluşturdu. Diğer bir ifade ile 17 Aralık 2018 günü Resmi Gazetede bir yönetmelik yayınladı.

Son zamanlarda, üniversite cenahlarında gördüğüm demokratik, anlamlı ve çok da gerekli bir çalışma. Bu yönetmeliğe göre Rektörlük, ilgili uzmanlardan bir çalışma grubu oluşturacak ve bu merkez "Birlikte Yaşama Kültürünü" geliştirmek için bilimsel inceleme ve araştırmalar yapacaktır.

Yönetmelikten anlaşılıyor ki, üniversitelerin böylesi faaliyetler yapabileceklerine YÖK yasanın 7. maddesi cevaz veriyormuş. Başka bir ifade ile bu gibi çalışmalar üniversitelerin asli görevleri arasında sayılıyor. Fakat bu yetkileri layıkıyla kullanan üniversite yönetimleri çok azınlıkta olduğu için Iğdır Üniversitesinin bu çalışmasını çok dikkat çekici buldum.

Önemlidir çünkü Iğdır Üniversitesinin böyle bir çalışma başlatmış olması, sanıyorum diğer üniversiteler için de bir örnek olur.

Yönetmelikten Şöyle Diyor; "e) Kültürler arası/gruplar arası/kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, uygulamak ve yaygınlaştırmak.

f) İnsan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları bağlamında demokratik vatandaşlık bilincinin yaygınlaştırılabilmesi için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

g) Aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal dışlamayı azaltıcı/önleyici yönde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek.

ğ) Farklı inanç, düşünce ve kültür grupları arası ilişkilerde, vatandaş-devlet ilişkilerinde güven arttırıcı çalışmalar yapmak, bu ilişkilerin demokratik zeminine yönelik sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak; çok dillilik, dinlilik ve kültürlülük bağlamındaki toplumsal zenginlikleri koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak; farklılıklara saygı bilincini güçlendirmek ve toplumsal farklılıkları birlikte yaşama kültürünün inşası açısından bütünleştirici çalışmalar yapmak."

Bu görev tanımından da anlaşılıyor ki, teşhis çok doğrudur ve yönetmelikte belirtiler sorun ve sıkıntılar Iğdır bölgesinde fazlasıyla mevcut olup, geçmişte bu konularda çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır.

O nedenle böyle bir çalışma, bölgenin sosyal yapısının dirliği ve birliği için çok gereklidir. Onun için üniversiteler, çevresindeki sorun ve sıkıntılara bigane kalmamalı, meselelere dikkat çekmek suretiyle karar mercilerine yol göstermeli ve çözüm önerileri sunmalıdır.

Görülüyor ki Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü sonuç itibariyle olması gerekeni yapmıştır. Çünkü Üniversiteler aynı zamanda bilimsel çalışma merkezleridir.

O yüzden toplumu alakadar eden konularda her türlü bilimsel çalışmanın yapılması onların asli görevidir Aksi durumda üniversitelerin diğer resmi dairelerden farkı kalmaz. Binaenaleyh benzer bir çalışma Ağrı IC Üniversitesi tarafından da pek ala başlatılabilir.

Çünkü Ağrı´nın da, kendine özgü sorunları vardır. Demografik yapı itibariyle Ağrı ve Iğdır, benzer özellikler taşımaktadır. Bu itibarla Iğdır Üniversitesinin yapacağı çalışmaya benzer bir faaliyet Ağrı IC Üniversitesi tarafından da yapılabilir.

Tabi ki takdir Sayın Rektördedir. Bizimki sadece bir öneri Zira "Birlikte Yaşam Kültürünün" geliştirilmesi durumuna Ağrı´nın da ihtiyacı olduğunu vurgulamak gerekir.  • Cumartesi 34.2 ° / 15 ° Açık hava
  • Pazar 33.9 ° / 18 ° Açık hava
  • Pazartesi 34.8 ° / 19.2 ° Bulutlar

Ağrı

24.07.2021

  • İMSAK
  • GÜNEŞ
  • ÖĞLE
  • İKİNDİ
  • AKŞAM
  • YATSI