GAYRİMENKUL KİRA İLANI
Doğubayazıt Belediyesi
Tarih: 9.2.2018 15:58:04/ 545okunma / 0yorum

DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DOĞUBAYAZIT ALIŞVERİŞ MERKEZİ

GAYRİMENKUL KİRA İLANI

 

  1. Mülkiyeti belediyemize ait Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Caddesi No 17/10 Doğubayazıt Alışveriş Merkezinde bulunan,13 Dükkânın 2886 sayılı DİK´nun 37 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 5 (BEŞ) yıllığına kiraya verilecektir
  2. İhale 20/02/2018 Salı Günü Saat 10:00´da Belediye Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  3. Kiralama ihalesine çıkarılacak olan dükkânlar hakkında ayrıntılı cetvel;

 

MALİKİ

KULLANIM AMACI

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

YILLIK KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH /SAAT

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

BODRUM KAT

142,14

108.000,00 TL+KDV

16.200,00 TL

20/02/2018

10:00

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

BODRUM KAT

99,05

83.400,00 TL+KDV

12.510,00 TL

20/02/2018

10:15

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

98,51

82.680,00 TL+KDV

12.402,00 TL

20/02/2018

10:30

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

104,08

87.480,00 TL+KDV

13.122,00 TL

20/02/2018

10:45

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

103,23

86.760,00 TL+KDV

13.014,00 TL

20/02/2018

11:00

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

197,12

120.000,00 TL+KDV

18.000,00 TL

20/02/2018

11:15

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

ZEMİN KAT

53,3

42.000,00 TL+KDV

6.300,00 TL

20/02/2018

11:30

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

97,84

82.200,00 TL+KDV

12.330,00 TL

20/02/2018

11:45

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

104,08

87.480,00 TL+KDV

13.122,00 TL

20/02/2018

13:15

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

103,23

86.760,00 TL+KDV

13.014,00 TL

20/02/2018

13:30

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

111,78

94.200,00 TL+KDV

14.130,00 TL

20/02/2018

13:45

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

106,11

89.160,00 TL+KDV

13.374,00 TL

20/02/2018

14:00

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ

DÜKKAN

1 KAT

212,24

144.000,00 TL+KDV

21.600,00 TL

20/02/2018

14:15

 

 

 

  1. İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar 

a) Kanuni ikametgâhı olması.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

      b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

             1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

           1)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

        d)  Geçici teminat bedeli İstekliler teklif ettikleri 5 (BEŞ) yılık kira bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İsteklilerin belediyemizde bulunan alacakları teminat olarak kabul edilmeyecektir.

e)   Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f)    İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g)     Nüfus Cüzdan Fotokopisi

h)     Ulusal marka haline gelmiş, alışveriş merkezlerinde kendi markasıyla asgari 30 (otuz) mağazası bulunan ulusal bazda satış yapan marka şartı aranan ürünlerin satılacağı iş yerlerine talip olanlar, hangi markaları satacaklarını ve bu markaların kendisine ihale kaldığında satışının yapılacağına dair ilgili firmadan taahhüt belgesi ibraz etmek zorundadır. Ana firmalar için bu taahhüde gerek olmayacaktır.

i) Belediyeye borcu olmadığına dair; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yok yazısı                                          

j) Bütün hükümleri okunmuş imzalanmış kira şartnamesi

  1. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
  2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir.
  3. Yüklenici firma kirayı 2 (İKİ) ay ödemediği takdirde yükleniciye tebligat gönderilerek sözleşmesi fesih edilir. Hiçbir Şekilde hak iddia edemez.
  4. İhale dosyası Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TLkarşılığında satın alınacak ve aynı adreste görülebilecektir.
  5. Teklifler ihale saatine kadar Doğubayazıt Belediye Başkanlığı (Meclis Salonuna) verilebilir. İhale saatinde Komisyona ulaşmak kaydıyla posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler kabul edilecektir.

10.   Kiraya verilecek olan dükkânların kira bedeli yukarda belirtilen taban aylık kira üzerinden veya cirosunun % 6´sından (hangisi yüksekse) herhangi biri olmak kaydı ile kira tabanını korumak üzere kiralanacaktır.

 

 İlanen Duyurulur.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: GAYRİMENKUL KİRA İLANI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi ihale ilanı
Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi ihale ilanı
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARI
TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARI
1´İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi ihale ilanı
Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi ihale ilanı
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
SAFİTÜRK PARKININ İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ
SAFİTÜRK PARKININ İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
KURU GIDA, SEBZE MEYVE, ŞARKÜTERİ VE KIRMIZI ET
KURU GIDA, SEBZE MEYVE, ŞARKÜTERİ VE KIRMIZI ET
YATILI BÖLGE ORTAOKULU-SULUÇEM
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KATI YAKACAK ALIMI
KATI YAKACAK ALIMI
AHMEDİ HANİ ANADOLU LİSESİ
KATI YAKACAK ALIMI
KATI YAKACAK ALIMI
LİSE-DR.REŞAT ERDEM
YAKACAK ALIMI
YAKACAK ALIMI
LİSE-A TAKIMI SAVAŞ AY
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
YATILI BÖLGE ORTAOKULU-DOĞUBEYAZIT
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
ARAÇ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL KİRA İLANI
GAYRİMENKUL KİRA İLANI
DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURU SOĞAN - SARIMSAK - YUFKA ALIMI
KURU SOĞAN - SARIMSAK - YUFKA ALIMI
1´İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
BANYO BAKIM VE ONARIMI
BANYO BAKIM VE ONARIMI
1´İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
LİSE-DR. REŞAT ERDEN
ALT YAPI (TAŞKIN KORUMA) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ALT YAPI (TAŞKIN KORUMA) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ERZURUM DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
36000 KG UHT SÜT VE 4000 KG EKMEK MAYASI
36000 KG UHT SÜT VE 4000 KG EKMEK MAYASI
1´İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
BİNA (ONARIM) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BİNA (ONARIM) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
25000 Kişi Taşıma hizmet alımı
25000 Kişi Taşıma hizmet alımı
1´İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
İLÇEMİZE TAHSİS EDİLECEK 35 ADET "T" PLAKA İHALESİ İLANI
İLÇEMİZE TAHSİS EDİLECEK 35 ADET "T" PLAKA İHALESİ İLANI
Doğubayazıt Belediyesi
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
PLEKSİ KUTU HARFLİ IŞIKLI TOTEM YAPTIRILMASI İŞİ
PLEKSİ KUTU HARFLİ IŞIKLI TOTEM YAPTIRILMASI İŞİ
KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DOĞUBAYAZIT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
PLASTİK ÇİT ALIMI
PLASTİK ÇİT ALIMI
Doğubayazıt Belediyesi
Satışı Yapılacak Gayrimenkullerin;
Satışı Yapılacak Gayrimenkullerin;
Doğubayazıt Belediyesi
E-Gazete -2-
SAYFA EDİTÖRÜ
RESMİ İLAN
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Ağri için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:36 07:20 12:20 14:45 17:03 18:34
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Denizin dibinde incilerle taşlar karışık olarak bulunurlar, övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunurlar

Mevlana
Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Hamur İşi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
İLETİŞİM