DOĞUBAYAZIT AHMED-E HANİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ M.SALİH GEÇİT, GAZETEMİZE AÇIKLAMALARDA BULUNDU…
Doğubayazıt´ta gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Ahmed-e Hani Sempozyumu 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak…
Tarih: 12.9.2018 08:36:06/ 1298okunma / 0yorum

Haber. Nezir ÇELİK

Doğubayazıt´ta gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Ahmed-e Hani Sempozyumu 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde Ahmed-e Hani Meslek Yüksek Okulunda yapılacak.

Doğubayazıt Eski Müftüsü, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kelam Bölümü Anabilim dalı Başkanı ve aynı zamanda Doğubayazıt Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Yrd. Doç. Dr. M.Salih Geçit, ilçede yapılacak olan 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ile ilgili bilgiler verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Ağrı Valiliği´nin ev sahipliğinde 28-30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan "İslam Düşüncesinde İnsan" temalı 2. Uluslararası Ahmed-e Hani Sempozyumu´nda "Ahmed-e Hani çığırını devam ettiren Bayezid´li ilim ve fikir adamları" sempozyumu Doğubayazıt´ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE OLACAK:

Ahmed-e Hânî´nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Yönü

Ahmed-i Hânî´nin Eserlerinde İslam Düşüncesi ve İnsan

Çağdaş İslam Düşüncesinde İnsan

İnsan ve Toplum

İnsan Hürriyeti

İnanç ve İnsan

Sanat, Estetik ve Edebiyat Dünyamızda İnsan

Eğitim ve Bireyin İnşası

Tasavvufî Düşüncede İnsan

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMUNA KATILACAK OLAN KATILIMCILAR İSE ŞÖYLE:

 

Katılımcı İsim Soy isim

Özet Başlığı

1.

Prof. Dr. Abdullah  DİRSHEVÎ

الإحسان إلى الإنسان في الإسلام (الوقف على غير المسلم أنموذجا)

2.

Prof. Dr. Adem YERİNDE

ركائز العلاقة السلمية والتعاونية بين المسلمين وغير المسلمين فى اطار القران الكريم

3.

Prof. Dr. Ahmet ERKOL

İslam Düşüncesinde İnsanın “Eşref-i Mahlûk” Olduğu Söylemine Kur´an Bağlamında Bir Değerlendirme

4.

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL

Kur´an´a Göre İnsan

5.

Prof. Dr. Ferset Mer´î

حقوق الانسان في الاسلام

6.

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî´de İnsan-ı Kâmil Anlayışı

7.

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

Tasavvuf Eğitiminde İnsan-ı Kâmil´e Yolculuk

8.

Prof. Dr. Sait ÖZERVARLI

Ahmedi Hani´nin İnsan Tasavvurunun Temelleri

9.

Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU

Modern Batı Ve İslam Düşüncesindeki İnsan Tasavvurlarının Karşılaştırılması

10.

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK

Hoca Ahmed Yesevî´ye Göre İnsanın Manevî Terakkisi

11.

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ

 

İslamî Edebiyatta Salavat

12.

Doç. Dr. Abdullah ÜNALAN

 

 

Hz. Peygamber (S)´in İnsanı İnşada Psikolojik

Yaklaşımı

13.

Doç. Dr. Anar GAFAROV

 

İslâm Felsefesinin İnsan Tasavvurunda Vicdan Kavramının İmkânı: Nasîruddîn Tûsî merkezli bir okuma

14.

Doç. Dr. Cavid Qasımov

Osman KİMYA

 

Margarita Rudenko´nun Akademik Çalışmalarında Ahmed-i Hânî

15.

Doç. Dr. Ferzende İDİZ

“Nefsini Bilen Rabbini Bilir” Sözü Bağlamında İnsan ve Arayışı

16.

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KOYUNOĞLU

İnsana Hizmette Ferdi Yardımların Kurumsallaşması

17.

Doç. Dr. İbrahim BAZ

Mem û Zin´de Aşkın Dönüşümü Aşığın Gelişimi

18.

Doç. Dr. İzzeddin Hasan Cemil el- Etrûsî

موقف المفسرين من الانسان في القران الكريم

19.

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin BASUĞUY

Pend û Amojgarî Dı Dîwana Ehmedê Xanî De

 

20.

Doç Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN

Tasavvufi Düşüncede İnsan Tasavvuru

21.

Doç. Dr. Mehmet KESKİN

Eş´arî Düşünce Sisteminde İnsanın Özgürlük ve Sorumluluk Sınırları

22.

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT

Ahmed-i Hânî Çığırını Devam Ettiren Bayezid´li İlim ve Fikir Adamları

23.

Doç. Dr. Mehrali CALP

 

Ahmed-i Hânî´nin Mülemma Bir Gazeli Ve Divan Edebiyatımızdaki Yeri

24.

Doç. Dr. Süleyman KAYA

Kur´an´ın İnsana Atfettiği Değer

25.

Doç. Dr. Şahban YILDIRIMER

İslam İktisat Felsefesinde İnsan Tasavvuru

26.

Doç. Dr. Timur KOZUKULOV

Kırgızistan´da Din Eğitimine Yönelik Devlet Politikası ve Yaptırımlar

27.

Dr. Öğr. Üyesi Abdulcevad HARDEN

حرية الإنسان وأحكام الردة والجهاد فى الإسلام

28.

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim OFLAZ

Büyük Islahatçı Abdullah b. Yasin´in Mutasavvıf Murabıtlar Hareketinin İnşasındaki Rolü ve Davet Metodu

29.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

Sünet Perspektifinde İnsan Onuru

30.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrazzak Mahmud İbrahim

حقوق المواطنة في  الفكر الاسلامي

31.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin SEYHAN

Şeyh Ebu´l-Hasan el-Harakânî´nin İnsan Anlayışı

32.

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇELİK

Medrese Geleneğinin Önemli Simalarından Ahmed-i Hânî´nin Eqîdeya Îmanê İsimli Eserinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

33.

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan TEK

Tasavvufî Aşk Bağlamında Ehmedê Xanî´nin Mem û Zîn´indeki Kadın Karakterlerin Rolü

34.

Dr. Öğr. Üyesi Dirbas Mustafa

Mem û Zin di Navbera Ehmedê Xani û Mele Mahmudê Bayezidî da

35.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA

Ahmed-i Hani´nin Divanında Tarihi Bir Şahsiyet: Muhammed Pürbelali

36.

Dr. Öğr. Üyesi Hakim Abdurrahman Züheyr

مفهوم العصبية في الفكر الاسلامي

37.

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK

İslam Düşüncesinde Bireyin Din Eğitimine

Verilen Önem

38.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bâdî

Helbestek Di Navbera Ehmedê Xanî û Sê Şairên Dîtêr da

39.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ebubekir Ali

الفكر الانساني بين الحرية والتقييد في ضوء الفكر الاسلامي

40.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ŞİMŞEK

İbn Kayyim el-Cevziyye Düşüncesinde Ruh-Beden Düalizmi ve İnsan

 

41.

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DÜNDAR

Ahmed-i Hânî´nin Eğitim Faaliyetleri

 

42.

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

Arş. Gör. Hüsnü TURGUT

 

Ahmed-i Hânî Düşüncesinde İlâhî Adalet

43.

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi Salih Selîvanî

التعايش بين الاقوام والامم في القران الكريم

44.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim ASLAN

İslam Hukukuna Göre İnsanın Temel Hak ve Sorumlulukları

 

45.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut IŞIK

Şükür Kavramı ve İnsan Hayatında Şükretmenin Önemi

 

46.

Dr. Öğr. Üyesi Metin YILDIZ

Ahmed-i Hânî´nin Varlık Anlayışı

47.

Dr. Öğr. Üyesi Mirpenç AKŞİT

Nurettin Topçu Düşüncesinde İnsan Tasavvuru

48.

Dr. Öğr. Üyesi Mohsin İbrahim Ahmed ed-Duskî

احترام مشاعر المسلمين و غير المسلمين في السنة النبوية

49.

Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK

İnanç ve İnsan

50.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SAFA

Modernleşen Ağrı´da Medrese Öğrencilerinin Sünnet Algısı

51.

Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ

Türk Edebiyatında Kötü İnsan Tipi ve Mem û Zin´de Bekir Örneği

 

52.

Dr. Öğr. Üyesi Naif Mikail Tahir

Mirov û Mesela Qederê Bi Dîtin Seydayê Xani

53.

Dr. Öğr. Üyesi Nesim SÖNMEZ

Dı Nûbıhara Pıçûkan Da Şîretname

54.

Dr. Öğr. Üyesi Remziye Hamza Hasan

الهياكل الاخلاقية الاسلامية لملكية المراة في الفكر الاسلامي

55.

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ALTAY

İslam Düşüncesinde Kadın İmajı-Gazalî Örneği-

56.

Dr. Öğr. Üyesi Salim Ömer Tahir

الوحدة الانسانية في القران الكريم

57.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERMAN

Sünnet Çerçevesinde İnsanca Yaşama Kriterleri (Sulh-Kul Hakkı ve Edeb Bağlamında)

58.

Öğrt. Gör. Emre YÜCELAND

İslamiyet Bağlamında Din – Müzik İlişkisine Genel Bir Bakış

 

59.

Öğrt. Gör. Charif Murad

مفهوم حرية الإنسان والمراحل التي مر بها

 

60.

Öğrt. Gör. Nazım ÇINAR

 

İnsan ve Maneviyat

61.

Öğrt. Gör. M. Latif BAKIŞ

 

Mem ve Zin Motifleri Üzerinden Aşk´ın Kimliği ve Mahremiyet

62.

Arş Gör. İlyas SUVAĞCİ

Ahmed-i Hani´nin Modern Kürt Edebiyatına Etkisi

63.

Arş. Gör. İpek Şengül

Ahmed-i Hânî´nin Vahdet-i Vücûd Meselesi Bağlamında Kendine Özgü Yorumu: Tevettün

64.

Arş. Gör. Kamil ÇAYIR

Son Dönem Osmanlı Aydınına göre Gerilemenin Sebepleri ve Çözüm Yolları

65.

Arş. Gör. Kenan ALPARSLAN

Dindarlık Ve Önyargı: Tasavvufun Önyargı Üzerindeki Muhtemel Etkisi

66.

Arş. Gör. Mazhar DEDE

 

İki Dilli Manzum Sözlükler Arasında Bir Mükayese Lugat-ı Ferişteoğlu-Nûbihar Örneği

67.

Arş. Gör. Nihat DEMİRKOL 

Kur´an´ın İnsan Hürriyetine Bakışı

68.

Doktora Öğrencisi Nurettin ERTEKİN

Işq Di Divana Şêx Ehmedê Xanî De

69.

Araşt. Yazar Tahsin İbrahim DUSKÎ

Şahdeya Seydayê Xani Li Ser Xelqe Zemanê


Sergi Başvurusu Kabul Edilenler

Öğrt. Gör. Suna TOPÇULU

 

 

Halı ve Kilim Sanatı

Öğrt. Gör. Burcu TOĞRUL

 

 

Tezhip Sanatı

 /resimler/2018-9/12/0839407318324.jpg

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Dünya Çocuk Gününde Çocuklar TBMM´de buluşuyor
Dünya Çocuk Gününde Çocuklar TBMM´de buluşuyor
.
 GÜRBULAK GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRÜ OSMAN BÖLÜKBAŞI DARA´NIN MESAJI
GÜRBULAK GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRÜ OSMAN BÖLÜKBAŞI DARA´NIN MESAJI
.
ATÖLYESİNDE 40 YILDIR SAZ YAPIYOR…
ATÖLYESİNDE 40 YILDIR SAZ YAPIYOR…
.
AHMED-İ HANİ HAZRETLERİ, HALİFE YUSUF TOPÇU HAZRETLERİ
AHMED-İ HANİ HAZRETLERİ, HALİFE YUSUF TOPÇU HAZRETLERİ
BİR İL BİR EVLİYA 04 AĞRI
HÜSEYİN TURAN “TÜRE” ALBÜMÜ ÇIKTI
HÜSEYİN TURAN “TÜRE” ALBÜMÜ ÇIKTI
DERLEYEN/ YAZAN / DİNLEYEN/ OSMAN EREN
SOBA USTASI YAŞINA RAĞMEN MESLEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR…
SOBA USTASI YAŞINA RAĞMEN MESLEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR…
.
İNSANLIK DEDİĞİMİZ VURMUŞ SAHİLE...
İNSANLIK DEDİĞİMİZ VURMUŞ SAHİLE...
.
KAYMAKAMDAN ATATÜRK MESAJI
KAYMAKAMDAN ATATÜRK MESAJI
.
HAKİM ZEKİ ÖZTÜRK UNUTULMADI
HAKİM ZEKİ ÖZTÜRK UNUTULMADI
Ölüm Yıldönümünde Ruhuna Kur´an Okutuldu
GÜRBULAK GÜMRÜK TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ OSMAN BÖLÜKBAŞI DARA´NIN 10 KASIM MESAJI
GÜRBULAK GÜMRÜK TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ OSMAN BÖLÜKBAŞI DARA´NIN 10 KASIM MESAJI
.
M.EMİN ÖZTÜRK´ÜN OBJEKTİFİNDEN AĞRI DAĞI…
M.EMİN ÖZTÜRK´ÜN OBJEKTİFİNDEN AĞRI DAĞI…
.
HAYATA DAİR…
HAYATA DAİR…
.
GÖNÜL GÖZÜYLE BAK YAZDIKLARIMA…
GÖNÜL GÖZÜYLE BAK YAZDIKLARIMA…
Akın imdat´ın Kaleminden
Sana Güle Güle, Bize Özleye Özleye…
Sana Güle Güle, Bize Özleye Özleye…
Sosi Cindoyan
YILMADI GÖNLÜM…
YILMADI GÖNLÜM…
Faziylet Sönmez´in Kaleminden
DOĞU´NUN YÜCELİĞİ DOĞUBAYAZIT…
DOĞU´NUN YÜCELİĞİ DOĞUBAYAZIT…
.
AHMED-E HANİ MEKANINA YOĞUN İLGİ
AHMED-E HANİ MEKANINA YOĞUN İLGİ
Yapılan Çevre Düzenlemesi Kolaylık Sağlıyor
AĞRI´DA ÖĞRENCİLER KUŞLAR İÇİN YUVA YAPTI
AĞRI´DA ÖĞRENCİLER KUŞLAR İÇİN YUVA YAPTI
.
DOĞUBAYAZIT´TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI…
DOĞUBAYAZIT´TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI…
.
SAMİ USTA´NIN AĞAÇ OYMACILIK SANATI
SAMİ USTA´NIN AĞAÇ OYMACILIK SANATI
.
İÇÜ REKTÖRÜ ABDULHALİK KARABULUT´UN MESAJI
İÇÜ REKTÖRÜ ABDULHALİK KARABULUT´UN MESAJI
Karabulut´un Cumhuriyet Bayramı´nın 95. Yıldönümü Kutlama Mesajı
TARIM ALETLERİNDEN, MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİNE DAİR GEÇMİŞE YOLCULUK…
TARIM ALETLERİNDEN, MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİNE DAİR GEÇMİŞE YOLCULUK…
.
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI GÜNYÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLADI
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI GÜNYÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLADI
İlk Adaylığı Faruk Kaya Açıkladı
ÖĞRETTİLER BİZE...
ÖĞRETTİLER BİZE...
Gülten Aras Korkmaz´ın Kaleminden
AĞRI KARDELENLER PLATFORMU KURULDU
AĞRI KARDELENLER PLATFORMU KURULDU
.
“EHMEDÊ XANÎ MÜZESİ VE GELENEKSEL DOĞUBAYAZIT EVİ”
“EHMEDÊ XANÎ MÜZESİ VE GELENEKSEL DOĞUBAYAZIT EVİ”
DERLEYEN / YAZAN / FOTOĞRAF/ OSMAN EREN
TAŞ İŞLEME USTASI İBRAHİM NAR, SİYAH İNCİ´YE HAYAT VERİYOR…
TAŞ İŞLEME USTASI İBRAHİM NAR, SİYAH İNCİ´YE HAYAT VERİYOR…
.
HERKESİN YOLU LAYIĞINA ÇIKSIN...
HERKESİN YOLU LAYIĞINA ÇIKSIN...
Gülten Aras Korkmaz´ın Kaleminden
BİRAZ DA MUTAHHARA ARLI ÖZKÖK´E DAİR
BİRAZ DA MUTAHHARA ARLI ÖZKÖK´E DAİR
.
AİÇÜ ile Aras EDAŞ Arasında İşbirliği Protokol İmzalandı
AİÇÜ ile Aras EDAŞ Arasında İşbirliği Protokol İmzalandı
.
E-Gazete -2-
SAYFA EDİTÖRÜ
RESMİ İLAN
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Ağri için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:36 07:20 12:20 14:45 17:03 18:34
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Savaş, hiledir, hileden ibarettir.

Hz. Muhammed
Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Hamur İşi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
İLETİŞİM