DOĞUBAYAZIT AHMED-E HANİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ M.SALİH GEÇİT, GAZETEMİZE AÇIKLAMALARDA BULUNDU…
Doğubayazıt´ta gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Ahmed-e Hani Sempozyumu 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak…
Tarih: 12.9.2018 08:36:06/ 1660okunma / 0yorum

Haber. Nezir ÇELİK

Doğubayazıt´ta gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Ahmed-e Hani Sempozyumu 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde Ahmed-e Hani Meslek Yüksek Okulunda yapılacak.

Doğubayazıt Eski Müftüsü, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kelam Bölümü Anabilim dalı Başkanı ve aynı zamanda Doğubayazıt Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Yrd. Doç. Dr. M.Salih Geçit, ilçede yapılacak olan 2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu ile ilgili bilgiler verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Ağrı Valiliği´nin ev sahipliğinde 28-30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek olan "İslam Düşüncesinde İnsan" temalı 2. Uluslararası Ahmed-e Hani Sempozyumu´nda "Ahmed-e Hani çığırını devam ettiren Bayezid´li ilim ve fikir adamları" sempozyumu Doğubayazıt´ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE OLACAK:

Ahmed-e Hânî´nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Yönü

Ahmed-i Hânî´nin Eserlerinde İslam Düşüncesi ve İnsan

Çağdaş İslam Düşüncesinde İnsan

İnsan ve Toplum

İnsan Hürriyeti

İnanç ve İnsan

Sanat, Estetik ve Edebiyat Dünyamızda İnsan

Eğitim ve Bireyin İnşası

Tasavvufî Düşüncede İnsan

2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMUNA KATILACAK OLAN KATILIMCILAR İSE ŞÖYLE:

 

Katılımcı İsim Soy isim

Özet Başlığı

1.

Prof. Dr. Abdullah  DİRSHEVÎ

الإحسان إلى الإنسان في الإسلام (الوقف على غير المسلم أنموذجا)

2.

Prof. Dr. Adem YERİNDE

ركائز العلاقة السلمية والتعاونية بين المسلمين وغير المسلمين فى اطار القران الكريم

3.

Prof. Dr. Ahmet ERKOL

İslam Düşüncesinde İnsanın “Eşref-i Mahlûk” Olduğu Söylemine Kur´an Bağlamında Bir Değerlendirme

4.

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL

Kur´an´a Göre İnsan

5.

Prof. Dr. Ferset Mer´î

حقوق الانسان في الاسلام

6.

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî´de İnsan-ı Kâmil Anlayışı

7.

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

Tasavvuf Eğitiminde İnsan-ı Kâmil´e Yolculuk

8.

Prof. Dr. Sait ÖZERVARLI

Ahmedi Hani´nin İnsan Tasavvurunun Temelleri

9.

Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU

Modern Batı Ve İslam Düşüncesindeki İnsan Tasavvurlarının Karşılaştırılması

10.

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK

Hoca Ahmed Yesevî´ye Göre İnsanın Manevî Terakkisi

11.

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ

 

İslamî Edebiyatta Salavat

12.

Doç. Dr. Abdullah ÜNALAN

 

 

Hz. Peygamber (S)´in İnsanı İnşada Psikolojik

Yaklaşımı

13.

Doç. Dr. Anar GAFAROV

 

İslâm Felsefesinin İnsan Tasavvurunda Vicdan Kavramının İmkânı: Nasîruddîn Tûsî merkezli bir okuma

14.

Doç. Dr. Cavid Qasımov

Osman KİMYA

 

Margarita Rudenko´nun Akademik Çalışmalarında Ahmed-i Hânî

15.

Doç. Dr. Ferzende İDİZ

“Nefsini Bilen Rabbini Bilir” Sözü Bağlamında İnsan ve Arayışı

16.

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KOYUNOĞLU

İnsana Hizmette Ferdi Yardımların Kurumsallaşması

17.

Doç. Dr. İbrahim BAZ

Mem û Zin´de Aşkın Dönüşümü Aşığın Gelişimi

18.

Doç. Dr. İzzeddin Hasan Cemil el- Etrûsî

موقف المفسرين من الانسان في القران الكريم

19.

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin BASUĞUY

Pend û Amojgarî Dı Dîwana Ehmedê Xanî De

 

20.

Doç Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN

Tasavvufi Düşüncede İnsan Tasavvuru

21.

Doç. Dr. Mehmet KESKİN

Eş´arî Düşünce Sisteminde İnsanın Özgürlük ve Sorumluluk Sınırları

22.

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT

Ahmed-i Hânî Çığırını Devam Ettiren Bayezid´li İlim ve Fikir Adamları

23.

Doç. Dr. Mehrali CALP

 

Ahmed-i Hânî´nin Mülemma Bir Gazeli Ve Divan Edebiyatımızdaki Yeri

24.

Doç. Dr. Süleyman KAYA

Kur´an´ın İnsana Atfettiği Değer

25.

Doç. Dr. Şahban YILDIRIMER

İslam İktisat Felsefesinde İnsan Tasavvuru

26.

Doç. Dr. Timur KOZUKULOV

Kırgızistan´da Din Eğitimine Yönelik Devlet Politikası ve Yaptırımlar

27.

Dr. Öğr. Üyesi Abdulcevad HARDEN

حرية الإنسان وأحكام الردة والجهاد فى الإسلام

28.

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim OFLAZ

Büyük Islahatçı Abdullah b. Yasin´in Mutasavvıf Murabıtlar Hareketinin İnşasındaki Rolü ve Davet Metodu

29.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

Sünet Perspektifinde İnsan Onuru

30.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrazzak Mahmud İbrahim

حقوق المواطنة في  الفكر الاسلامي

31.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin SEYHAN

Şeyh Ebu´l-Hasan el-Harakânî´nin İnsan Anlayışı

32.

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇELİK

Medrese Geleneğinin Önemli Simalarından Ahmed-i Hânî´nin Eqîdeya Îmanê İsimli Eserinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi

33.

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan TEK

Tasavvufî Aşk Bağlamında Ehmedê Xanî´nin Mem û Zîn´indeki Kadın Karakterlerin Rolü

34.

Dr. Öğr. Üyesi Dirbas Mustafa

Mem û Zin di Navbera Ehmedê Xani û Mele Mahmudê Bayezidî da

35.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA

Ahmed-i Hani´nin Divanında Tarihi Bir Şahsiyet: Muhammed Pürbelali

36.

Dr. Öğr. Üyesi Hakim Abdurrahman Züheyr

مفهوم العصبية في الفكر الاسلامي

37.

Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK

İslam Düşüncesinde Bireyin Din Eğitimine

Verilen Önem

38.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bâdî

Helbestek Di Navbera Ehmedê Xanî û Sê Şairên Dîtêr da

39.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ebubekir Ali

الفكر الانساني بين الحرية والتقييد في ضوء الفكر الاسلامي

40.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ŞİMŞEK

İbn Kayyim el-Cevziyye Düşüncesinde Ruh-Beden Düalizmi ve İnsan

 

41.

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DÜNDAR

Ahmed-i Hânî´nin Eğitim Faaliyetleri

 

42.

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

Arş. Gör. Hüsnü TURGUT

 

Ahmed-i Hânî Düşüncesinde İlâhî Adalet

43.

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi Salih Selîvanî

التعايش بين الاقوام والامم في القران الكريم

44.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim ASLAN

İslam Hukukuna Göre İnsanın Temel Hak ve Sorumlulukları

 

45.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut IŞIK

Şükür Kavramı ve İnsan Hayatında Şükretmenin Önemi

 

46.

Dr. Öğr. Üyesi Metin YILDIZ

Ahmed-i Hânî´nin Varlık Anlayışı

47.

Dr. Öğr. Üyesi Mirpenç AKŞİT

Nurettin Topçu Düşüncesinde İnsan Tasavvuru

48.

Dr. Öğr. Üyesi Mohsin İbrahim Ahmed ed-Duskî

احترام مشاعر المسلمين و غير المسلمين في السنة النبوية

49.

Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK

İnanç ve İnsan

50.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SAFA

Modernleşen Ağrı´da Medrese Öğrencilerinin Sünnet Algısı

51.

Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ

Türk Edebiyatında Kötü İnsan Tipi ve Mem û Zin´de Bekir Örneği

 

52.

Dr. Öğr. Üyesi Naif Mikail Tahir

Mirov û Mesela Qederê Bi Dîtin Seydayê Xani

53.

Dr. Öğr. Üyesi Nesim SÖNMEZ

Dı Nûbıhara Pıçûkan Da Şîretname

54.

Dr. Öğr. Üyesi Remziye Hamza Hasan

الهياكل الاخلاقية الاسلامية لملكية المراة في الفكر الاسلامي

55.

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ALTAY

İslam Düşüncesinde Kadın İmajı-Gazalî Örneği-

56.

Dr. Öğr. Üyesi Salim Ömer Tahir

الوحدة الانسانية في القران الكريم

57.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERMAN

Sünnet Çerçevesinde İnsanca Yaşama Kriterleri (Sulh-Kul Hakkı ve Edeb Bağlamında)

58.

Öğrt. Gör. Emre YÜCELAND

İslamiyet Bağlamında Din – Müzik İlişkisine Genel Bir Bakış

 

59.

Öğrt. Gör. Charif Murad

مفهوم حرية الإنسان والمراحل التي مر بها

 

60.

Öğrt. Gör. Nazım ÇINAR

 

İnsan ve Maneviyat

61.

Öğrt. Gör. M. Latif BAKIŞ

 

Mem ve Zin Motifleri Üzerinden Aşk´ın Kimliği ve Mahremiyet

62.

Arş Gör. İlyas SUVAĞCİ

Ahmed-i Hani´nin Modern Kürt Edebiyatına Etkisi

63.

Arş. Gör. İpek Şengül

Ahmed-i Hânî´nin Vahdet-i Vücûd Meselesi Bağlamında Kendine Özgü Yorumu: Tevettün

64.

Arş. Gör. Kamil ÇAYIR

Son Dönem Osmanlı Aydınına göre Gerilemenin Sebepleri ve Çözüm Yolları

65.

Arş. Gör. Kenan ALPARSLAN

Dindarlık Ve Önyargı: Tasavvufun Önyargı Üzerindeki Muhtemel Etkisi

66.

Arş. Gör. Mazhar DEDE

 

İki Dilli Manzum Sözlükler Arasında Bir Mükayese Lugat-ı Ferişteoğlu-Nûbihar Örneği

67.

Arş. Gör. Nihat DEMİRKOL 

Kur´an´ın İnsan Hürriyetine Bakışı

68.

Doktora Öğrencisi Nurettin ERTEKİN

Işq Di Divana Şêx Ehmedê Xanî De

69.

Araşt. Yazar Tahsin İbrahim DUSKÎ

Şahdeya Seydayê Xani Li Ser Xelqe Zemanê


Sergi Başvurusu Kabul Edilenler

Öğrt. Gör. Suna TOPÇULU

 

 

Halı ve Kilim Sanatı

Öğrt. Gör. Burcu TOĞRUL

 

 

Tezhip Sanatı

 /resimler/2018-9/12/0839407318324.jpg

 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DOĞUBAYAZIT´TA BULUNAN AĞRI DAĞI HER MEVSİM BİR BAŞKA GÜZEL…
DOĞUBAYAZIT´TA BULUNAN AĞRI DAĞI HER MEVSİM BİR BAŞKA GÜZEL…
Türkiye´nin çatısında görsel şölen
İBRAHİM KAYLU DOĞUBAYAZIT´TA
İBRAHİM KAYLU DOĞUBAYAZIT´TA
.
HÜLYACA ŞİİR
HÜLYACA ŞİİR
HÜLYA KÖKSAL
BİR İL, BİR EVLİYA
BİR İL, BİR EVLİYA
07 ANTALYA AHMED BİN OSMAN ŞERNUBİ HAZRETLERİ
YALANLARA İNANDIRDILAR BİZİ GERÇEKLER AĞIR GELDİ...
YALANLARA İNANDIRDILAR BİZİ GERÇEKLER AĞIR GELDİ...
Gülten Aras KORKMAZ
MÜSLÜM EKE & MUSTAFA EKE “BİR TEL BİR NEFES 2” ALBÜMÜ ÇIKTI
MÜSLÜM EKE & MUSTAFA EKE “BİR TEL BİR NEFES 2” ALBÜMÜ ÇIKTI
YAZAN / DERLEYEN/ DİNLEYEN/ OSMAN EREN
KARARTMA ÖYLE DÜŞÜNCENİ…
KARARTMA ÖYLE DÜŞÜNCENİ…
HÜLYA KÖKSAL
SENDİKALAR DOĞUBAYAZIT´TA BİR ARAYA GELDİ…
SENDİKALAR DOĞUBAYAZIT´TA BİR ARAYA GELDİ…
.
HAYATA DAİR BİR KAÇ KELAM…
HAYATA DAİR BİR KAÇ KELAM…
HÜLYA KÖKSAL
GÖNÜL DEVELİ DOĞUBAYAZIT´TA
GÖNÜL DEVELİ DOĞUBAYAZIT´TA
Doğubayazıt cenahında sevilip sayılan ve isim yapmış bir kişiliğe sahipti.
SENİNDİR
SENİNDİR
Hülya KÖKSAL
Ağrılı Aydınlar Bir Araya Geldi… Ağrı Tanıtımına Yeni Bir Pencere
Ağrılı Aydınlar Bir Araya Geldi… Ağrı Tanıtımına Yeni Bir Pencere
AĞRI BİRLİK PLATFORMU KURULDU
KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ EŞYALARI GELECEĞE TAŞIYOR…
KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ EŞYALARI GELECEĞE TAŞIYOR…
.
SİZ SİZ OLUN ATTIĞINIZ ADIMLARI CÖMERTÇE HARCAMAYIN...
SİZ SİZ OLUN ATTIĞINIZ ADIMLARI CÖMERTÇE HARCAMAYIN...
Gülten Aras Korkmaz
DOĞUBAYAZIT ZİRAAT ODASI 5. OLAĞAN KONGRESİ…
DOĞUBAYAZIT ZİRAAT ODASI 5. OLAĞAN KONGRESİ…
Başkanlığa Aydın Alkan seçildi
DONDURUCU SOĞUKLARDA DİYADİN´DE GERMAV KEYFİ…
DONDURUCU SOĞUKLARDA DİYADİN´DE GERMAV KEYFİ…
.
DİYADİN KANYONU´NDA 30 METRELİK BUZ SARKITLARI DİKKAT ÇEKİYOR
DİYADİN KANYONU´NDA 30 METRELİK BUZ SARKITLARI DİKKAT ÇEKİYOR
.
DOĞUBAYAZIT İSHAK PAŞA SARAYI 2018´İ REKORLA KAPATTI
DOĞUBAYAZIT İSHAK PAŞA SARAYI 2018´İ REKORLA KAPATTI
500 yıl önce sarayda kalorifer sistemi kurulduğunu biliyormuydunuz?...
TAŞ EVLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ
TAŞ EVLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ
Yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralı şekilde yapılmış merdiveni andıran karla kaplı taş evler…
TAHTA VE PLASTİK BORULARLA YAPILAN KIZAKLAR
TAHTA VE PLASTİK BORULARLA YAPILAN KIZAKLAR
Ellerinde tahta parçası, plastik ve ahşap kızak yapıyorlar…
ZAMAN SARIYOR KANAYAN YARALARI AMA ACISI GEÇMİYOR...
ZAMAN SARIYOR KANAYAN YARALARI AMA ACISI GEÇMİYOR...
Gülten Aras Korkmaz
AĞRI (HEM) İNSANLARIN UNUDU
AĞRI (HEM) İNSANLARIN UNUDU
.
AĞRI DAĞI ÜÇ ÜLKEDEN İZLENEBİLİYOR…
AĞRI DAĞI ÜÇ ÜLKEDEN İZLENEBİLİYOR…
Doğubayazıt sınırları içerisinde bulunan AĞRI DAĞI...
Kodlama öğrenen Ağrılı çocuklar TV üretim fabrikasını gezdi
Kodlama öğrenen Ağrılı çocuklar TV üretim fabrikasını gezdi
.
Turizm ve Tanıtım Platformu (TUTAP) Ağrı İl Temsilciliğine Alaettin Aslan getirildi
Turizm ve Tanıtım Platformu (TUTAP) Ağrı İl Temsilciliğine Alaettin Aslan getirildi
.
ABANT GÖLÜ…
ABANT GÖLÜ…
Derleyen/OSMAN EREN
SERKA´DAN HİBE PROPRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
SERKA´DAN HİBE PROPRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
.
İKİ ŞİİR... İKİ YAŞAM
İKİ ŞİİR... İKİ YAŞAM
Hülya Köksal…
VEDA…
VEDA…
Hülya Köksal Kara
SÖZÜN BİTTİĞİ YER AHMED-E XANİ TÜRBESİ İSHAKPAŞA SARAYI…
SÖZÜN BİTTİĞİ YER AHMED-E XANİ TÜRBESİ İSHAKPAŞA SARAYI…
.
E-Gazete -2-
SAYFA EDİTÖRÜ
RESMİ İLAN
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Ağri için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:36 07:20 12:20 14:45 17:03 18:34
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

Hz. Muhammed
Çorbanızı kısık ateşte pişirerek lezzetini artırabilirsiniz. Pişirme esnasında çorbanıza ekleyeceğiniz su mutlaka sıcak olsun. Çorbalarınızda tuzu fazla kaçırırsanız bir patatesin kabuklarını soyun ve dörde bölerek çorbanın içine atın. Patatesler yumuşa

Çorba Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
İLETİŞİM