Egazete


 • Cuma 18 ° / 5 ° Sağanak
 • Cumartesi 22 ° / 6 ° Güneşli
 • Pazar 22 ° / 7 ° Parçalı bulutlu

Ağrı

23.04.2021

 • İMSAK
 • GÜNEŞ
 • ÖĞLE
 • İKİNDİ
 • AKŞAM
 • YATSI
 • BIST 100

  1.345%1,10
 • DOLAR

  8,3332% 0,33
 • EURO

  10,0257% 0,42
 • GRAM ALTIN

  476,85% 1,05
 • Ç. ALTIN

  786,8025% 1,05


ABD`NIN GAYRİMEŞRU ŞİMARIK ÇOCUĞU İSRAİL

SEYİTHAN KAYA BAĞIMSIZ DENETÇİ MALİ MÜŞAVİR

Kurulduğundan beri yaşadığımız coğrafyayı kana boğan, her gün onlarca insan hayatını ortadan kaldırmayı alışkanlık haline getiren bir İsrail olgusuyla karşı karşıyayız.
Bu ABD nın gayrimeşru şımarık çocuğu İsrail denilen korkunç şeyin, kendisinden başka her şeye düşman ve kendisi uğruna her şeyi yok etmeye hazır bir çılgınlık ve vahşet makinesi olarak dizayn edildiğini artık herkes anlamalıdır.
Onlara göre kendilerinden olmayan insanları öldürmek ibadettir, Yahudi olmayan birisinin malı, onu ilk bulan Yahudi’nindir, Yahudiler bütün ırklardan üstündür, Diğer milletlerin tohumu hayvan tohumudur. Vb.
Bu sapık fikirlerin kaynağı nerde gelir değersiniz? Gelin beraber irdeliyelım. Bunlar Allahın kitabı Tevrat’ı değiştirerek, tahrif ederek bir vahşet kitabı haline getirdiler.
Muharaf (tahrif edilmiş) Tevrat la Siyonistler bakın ne vahşetler sergilemektedirler:
Bilindiği gibi Siyonizm "üstün ırk" esasına dayanmakta ve bütün dünyaya hâkim olmayı ana gaye olarak almış bulunmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için, siyonizmin temel kitabı olan KABBALA, dünya hâkimiyetinde temel esas alınmıştır. KABBALA`nın ise 3 önemli uyarısı vardır.
Bunlar:
1 GİZLİLİK
2 İTAAT
3- HAHAMLAR VE KABBALA TARAFINDAN KONULAN KURALLARA KESİN OLARAK BAĞLILIK
SİYONİSTLERİN İDEALLERİ
1. KUTSAL (VAADEDİLMİŞ) TOPRAKLAR VE DÜNYA KRALLIĞI
"O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük kuvvetli millettlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan`dan ırmaktan, Fırat ırmağından garp denizine kadar aktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah`ınız Rab size `ediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır". (Tevrat, Tesniye Bölümü, n/25)
Hahamlar Tevrat`a sapık üstün ırk inançlarını eklerken, bu ırkın :ağı toprakların sınırlarını çizmeyi de unutmamışlardır.
. göre Allah, Yuhudilere Kenan diyarını vadetmiştir. Yahudi akimi eti gerçekleşmeden Önce, bu topraklarda sadece Yahudilerin îr devlet kuracaktır. Bu devlet büyük dünya krallığının merkezi «e idare yeri olacaktır.
"Ve o kralların günlerinde göklerin Allah (Yehova) ebediyen harap olmayacak bir krallık kurmak ve onun haki¬miyeti başka bir kavme bırakılmayacak ancak bu krallıkların hepsini o parçalayacak ve bitirecek." (Daniei Bölümü, 2/44)
Bu dünyada krallığı, bu krallığın merkezi olacak olan vadedilmiş topraklar bunların nasıl ele geçirileceği Tevrat`ta ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Vadedilmiş toprakların sınırlarını belirten Tevrat ayetleri şu şekildedir:
"Ve senin gurbet diyarını bütün kenan diyarını, sana ve senden sonra zürriyetine ebedi mülk olarak vereceğim. Bütün bu memleketleri sana ve zürriyetlerine vereceğim ve senin zürriyetini göklerin yıldızları gibi çoğaltacağım." (Tevkvin Bölümü,
17/8)
"Üzerinde yatmakta olduğun diyarı sana ve senin zürriyetine vereceğim ve senin yerin tozu gibi olacak ve garba ve şarka ve şimale ve cenuba yayılacaksın ve yerin bütün kabileleri sende ve zürriyetinde mübarek kılınacaktır." (Tevkvin
Bölümü, 28/13-14)
"O günde Rab Abramla ahdedip dedi: Mısır ırmağında büyük ırmağa Fırat ırmağına kadar bu diyarı. Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hititleri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusi-leri senin zürriyetine verdim." (Tekvin Bölümü, 16/18)
"Ve Kızıl Deniz`den Filistinlilerin denizine kadar ve çölden ırmağa kadar sana hudut koyacağım, çünkü memleketin ahalisini elinize vereceğim," (Çt/ag Bölümü, 23/31)
"O zaman Rab bütün milletleri önünüzden kovacak ve siz büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak, sınırınız çölden ve Lübnan`dan, ırmaktan, Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır.
Önünüzde kimse duramıyacak, Allanınız Rab size söylediği gibi, dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır." (Tesniye Bölümü, 12/25)
Yahudiler asırlardır Mesih`in gelip kutsal toprakları tamamen ele geçireceğine ve Yahudi dünya hâkimiyetini tamamen kuracağına inanmak¬tadırlar. 1948`de İsrail Devleti`nin kuruluşunun Yahudilerce "Meşinin ayak sesleri" olarak değerlendirilmesi bu inancın ne denli gizli olduğunu gösteriyor.
Bu batıl inanışlara Yahudiler sıkı sıkıya bağlıdırlar. Yahudi liderleri defalarca kutsal topraklardan bahsetmiş, asıl hedeflerinin bu toprakları ele geçirmek olduğunu belirtmişlerdir.
Theeodor Herzl (1887) :
"Kuzey sınırlarımız Kapadokya`daki (Orta Anadolu) dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş Kanalı`na. Sloganımız, David ve Solomon`un Filistini olacaktır."
David Ben Gurion (1948) :
"Filistin`in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirilmesi gereken bir başka haritası vardır. Nil`den Fırat`a kadar."
Devlet Başkanı Ben Gurion`un İsrail`in ilanı sırasındaki beyanından :
"Görüldüğü gibi Türkiye`nin de bir bölümünü içine alan kutsal toprakları ele geçirmek, Yahudilerin bugün Önem ver¬dikleri kutsal amaçlarından birisidir. İsrail ordusu bu amaç için savaşmaktadır."
1837`de yayınlanan Siyonist yayın organı Die Welt gazetesi. Sion Yıldızı, yıldızının içinde yer alan harita, Yahudilerin ele geçirmeye çalıştıkları ve arada Türkiye`nin de bulunduğu "Vadedilmiş Toprakları" göstermektedir.
Die VVeltt`in anlamının "Dünya" olması ise Yahudilerin sadece vaa-dedilmiş topraklarla yetinmeyeceğine işarettir.
"İşte benden miras olarak Sam milletleri mülkü olarak yeryüzünün uçlarını vereceğim." (Memurlar Bolümü, 2/8)
"Ben dedim, siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah yeryüzüne hükmet. Zira milletle¬rin hepsine sen vârİS Olacaksın." (Memurlar Bölümü, 82/6-8)
2. KİN VE NEFRET
"...Ve onlardan nefret ettim ve dedim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız." (Tevrat, LevMier BBölümü, 20/
24)
"...Rabbin sözü: Çünkü hükmün milletleri toplamaktır, ta ki, ülkeler üzerine gazabımı, kızgın Öfkemin hepsini dökmek için onları bir araya getireyim; çünkü bütün dünya
kıskançlığımın ateşi İle yutulacaktır." (Tevrat, Tsefenya Bölümü
Fanatik hahamlar, Tevrat`ı değiştirirken, kendilerinin üstün ırk olduğu düşüncesinin yanısıra, diğer bütün milletlere karşı kin, nefret ve intikam hislerini de Yahudi dinine sokmuşlardır. Bu kine dayalı sapık ideoloji, tarih boyunca, Yahudilerin, sayısız katliam ve vahşet eylemi yapmalarına sebep olmuştur.
3. VAHŞET
"Ve Allah`ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin; onlarla ahdetmeyeceksin ve onlara acımayacaksın." (Tevrat Tesniye
Bölümü, 7/3)
"Şimdi git... onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana kadar
hepsini Öldür." (Tevrat, I.Samuel Bölümü, 15/3)
Değiştirilmiş Tevrat`ın içerdiği emirler, bildiğimiz dini kitaplardaki öğretilerden çok farklıdır. Asıl dinin emirleri adalet, sevgi, iyilik ve hoşgörü iken, Tevrat, pek çok sapıklığın övüldüğü ve emredildiği bir vahşet kaynağıdır. ,Ensest (aile içi cinsel ilişki), tecavüz, insan katliamı, işkence, üstün ırk inancı gibi pek çok sapkın görüş ve emirler Tevrat`ın içeriğini oluşturmaktadır.
Bu, kuşkusuz orijinal Tevrat`ın içinde olmayan fakat sonradan eklenmiş bölümlerden kaynaklanmaktadır.
Tevrat`ın büyük bölümünü yazanlar, Yahudi toplumunu bugün olduğu gibi Hz.Musa`dan sonraki dönemlerde de yönetmekte olan Kabbalist hahamlardır. Yahudilerin üstün ırk oldukları ve onlara ait olan dünyanın diğer milletler tarafından gasp edildiği inançlarının temelini Kabbala oluşturmaktadır.
Hahamların, Kabbala`nın içerdiği bu sapkın inanışlara olan bağlılığı, Tevrat`ı da bu görüşler doğrultusunda bozmalarına yol açmıştır.
İşte bu tahrifat, vahşeti Yahudi dininin bir gereği haline getirmiştir. Hahamlar fanatik ve sadist görüşlerinin tümünü Tevrat`a ustaca yerleştirmişlerdir. Bu sayede Yahudi dininin emirleri, asırlardır süren bir kin ve nefreti ve akıl almayacak katliamları içermektedir :
"İşte benden ve miras olarak sana milletleri, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın."
(Tevrat, Mezmurlar Bölümü 2/8-9)
"Ve Allah`ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak. (Tevrat, Tesniye Bolumu, 7/16)
4. YAKMA
"Onları ateş yakacak. Alevlerin elinden canlarını kurtara¬mayacaklar." (Tevrat, İşaya 47/14)
Tevrat`ın "acıklı ölümlerle ölecekler" (Yeremya Bölümü, 16/4) ifade¬sinde anlattığı işkencelerden birisi de insanları yakarak öldürmedir. Tarihte Siyonistler fırsat bulduklarında bu korkunç yöntemi uygulamışlardır.
5. KAN İÇME
"Et yeyin ve KAN İÇİN yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin KANINI İÇECEKSİNİZ... SARHOŞ OLUNCAYA KADAR KAN İÇECEKSİNİZ" (Tevrat, Hezekiel Bölümü 39/18-20)
Bu sapık adet asırlardır bir kısım fanatik Siyonistler tarafından uygulan¬maktadır. Bazı bağnaz Yahudi kollan, Tevrat`ın insan kanı içme ve insan boğazlama konusundaki emirleri doğrultusunda, sayısız insanın kanlarını almak için öldürmüşlerdir:
"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için
Onlari hazırla." (Tevrat, Yeremya Bölümü, 12/3)
"Et yeyin ve kan için yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz...sarhoş oluncaya kadar kan
İçeceksiniz." (Tevrat, Hezekiel Bölümü, 39/18-19)
6. MİKROP HARB
"Ve onun içine veba ve sokaklarına kan göndereceğim ve çepeçevre onun üzerine gelen kılıçla içindeki yaralılar düşecekler ve bilecekler ki ben Rabbim." (Tevrat, Hezekiel Bölümü, 28/23)
14. yüzyılda Avrupa`da çok büyük Ölümlere sebep olan veba salgınları yaşandı Özellikle Almanya`da 1348-1349 yıllan arasmda vebadan ölenlerin sayısı oldukça arttı. Bu durum karşısında Papaz Clemens VI. Von Avignon vebanın nereden kaynaklandığını öğrenmek ve hastalığın yayılması karşısında tedbir almak için soruşturma
açtl ) Soruşturma SOnuCU gerçek bir vahşeti ortaya koyuyordu: Milyonlarca insanın ölümüne neden olan vebayı Yahudiler kasıtlı olarak yaymıştı. Vebayı yaymak İÇİn kuyu sularına veba mikrobu atmışlar ve Yahudi olmayanların evlerinin duvarlarına içinde veba mikrobu bulunan mürekkep sürmüşlerdi. Nitekim bir Alman Yahudisi yine zengin bir
Yahudi olan Hanovre`li Salomon`un oğlu Aaron`dan Hanovre şehrinin kıyılanna atılmak üzere 300 tane içinde veba mikrobu bulunan zehir torbası aldığını ve bunlarla hem şehrin kıyısını hem de diğer bazı şehirlerin
kuyular mi zehirlediğini İtiraf etmişti.
SİYONİSTLER HRİSTİYANLIĞIDA DEĞİŞTİRDİLER KENDİ GELENEKLERİNİ HIRİSTİYANLIĞA SOKTULAR
HAÇ: Hıristiyanlığa sonradan sokulmuş KABBALA kökenli bir semboldür.
KATEDRAL VE KİLİSELER: KABBALA kökenli sembollerle doludur.
ÜÇLEME (TESLİS) İNANCI: Hıristiyanlığa sokulan KABBALA`ya dayalı bir öğretidir.
VAFTİZ, NOEL BAYRAMI, PASKALYA KABBALA kökenlidir.
Yukarıda açık bir şekilde görülmektedir ki, nefsine esir olup şeytana uyan insanların bütün dünyaya hâkim olma hırs, arzu ve idealleri asırlardan beri mevcuttur ve zamanla bir inanç halini almıştır. İnançlarının özü buna dönüşmüştür. Yani "DÜNYAYA HÂKİM OLMA" onların dini haline gelmiştir. Ve işte tarihin derinliklerinden gelen bu çalışmalar 3000 yıllık bir gelişme göstererek bugünkü halini almıştır.
İşte 3000 yıl önce, nefislerine esir olarak ve şeytana uyarak önce Cenab-ı Hakkın, Musa (A.S)`a gönderdiği Hak Kitap TEVRAT’I sonradan da yine Cenab-ı Hakkın, İsa (A.S)`a gönderdiği Hak Kitap İNCİL`İ arzularına uygun şekilde değiştirenler o günden beri babadan oğula ve nesilden nesile kendi üstün ırk fikirlerini ve bunun esas gayesi olan "DÜNYA HAKİMİYETİ”Nİ gerçekleştirebilmek için zamanla 3000 yıllık sürede büyük bir gelişme gösterdiler.
Öyleki bilhassa son 400 yıl esnasında, ABD`nin keşfinden sonra oradan getirdikleri altınlarla, İngiltere, Portekiz, İspanya ve Hollanda uzak denizlere açılabilecek gemiler inşa ettiler ve böylece Amerika, Asya ve Afrika`nın zenginliklerini sömürmeye başladılar. Avrupa`da SERMAYE BİRİKİMİ arttı ve FAİZ`in yayılması ve KAPİTALİST NİZAMIN geliştirilmesi ve yayılması suretiyle "çok büyük paralar" ellerine geçirdiler. Zamanla bunlar büyük bankalar haline geldiler. Ve bütün Dünya Ekonomisini kontrolleri altına almaya başladılar.
Astronomik ölçülerde zenginleşen bu kimseler zamanla sadece Ekonomik hayatı değil, bütün dünya ülkelerinin siyasi yönetimlerini de kontrolleri altına almaya başladılar. Büyük sanayi kuruluşlarını kontrolleri altına aldılar. Medyayı ve en büyük dünya haber ajanslarını kontrolleri altına aldılar. Stratejik araştırma enstitülerini aynı şekilde kontrolleri altına almaya başladılar. Ayrıca en büyük Avukatlık ve Hukuk bürolarını kurdular. Ve nihayet yavaş, yavaş bütün dünyayı yöneten ve kısa adı GDD olan "Gizli Dünya Devleti"ni kurdular. Ve bu GDD vasıtasıyla bugün bütün dünyayı yönetecek bir noktaya geldiler. Gittikçe artan bir kontrol gücüyle bütün dünyayı yönetmektedirler.
Son söz olarak; Mazlumun zalimden alacağı intikam, zalimin çektirdiği azaptan daha çetin olacaktır. Rabbimin azabı üzerinize olsun Allah azgın kavimleri nasıl helak ettiyse bunlarında akıbeti aynı olacak. Âmin diyen Mazlumların duaları arşa yükseldi bile.
SEYİTHAN KAYA
BAĞIMSIZ DENETÇİ
MALİ MÜŞAVİR
DOĞUBAYAZIT